Wkładki EVVA - profil FPS

Podstawowe rozwiązanie wśród mechanicznych systemów zamknięć. System FPS posiada również unikatowe cechy marki EVVA. Optymalne frezowanie, a co za tym idzie — niski poziom zużycia zapewniają wyższe bezpieczeństwo i trwałość produktu.

Zalety:

 • Do niewielkich systemów zamknięć
 • Wysoka odporność na ścieranie dzięki zastosowaniu specjalnego klucza z nowego srebra
 • Zastosowanie 5 lub 6 aktywnych elementów kontrolnych
 • Weryfikacja następuje na dwóch poziomach bezpieczeństwa
 • Kompaktowa budowa systemu
 • Opatentowany profil klucza

Wkładki EVVA - profil EPS

Charakteryzuje się opatentowanym, kilkakrotnie nakładającym się profilem klucza. Kontrola uprawnienia następuje na  kilku poziomach bezpieczeństwa.

Zalety:

 • Zabezpieczenie przed dorabianiem kluczy
 • Uprawnienia danego klucza sprawdza 5 aktywnych elementów oraz nawet 20 dodatkowych  pozycji
 • Działające podwójnie, masywne kołki zapewniają wysoki poziom bezpieczeństwa
 • Opatentowany profil wzdłużny
 • Zoptymalizowany kąt nacięcia klucza
 • Zintegrowana kontrola przed manipulacją
 • Wysoka odporność na ścieranie dzięki zastosowaniu specjalnego klucza z nowego srebra
 • Techniczne, organizacyjne i prawne zabezpieczenie klucza (dzięki ochronie przed kopiowaniem, karcie bezpieczeństwa i patentom)
 • Dostępność w wersji kompaktowej i modułowej

Wkładki EVVA - profil ICS

System kluczy symetrycznych ICS zapewnia wysoki poziom ochrony dzięki wyjątkowemu połączeniu trzech różnych technologii blokowania:

 • specjalnie zaprojektowanego, odpornego profilu wzdłużnego,
 • sprawdzonego systemu krzywych, który kontroluje uprawienie klucza i 
 • usprawnionego systemu kołków. Składa się on z ukrytych wewnętrznych rowków w korpusie klucza ICS – co jest jedynym takim rozwiązaniem na skalę światową! Dzięki temu nieupoważnione wykonanie kopii klucza jest praktycznie niemożliwe.

Poziom uprawnień klucza jest sprawdzany w trzech rzędach przez w sumie 13 sprężynujących kołków blokujących i dodatkowo przez profil wzdłużny o specjalnym kształcie.

 • 2 boczne rzędy kołków z 10 niedzielonymi kołkami blokującymi odczytują krzywe bokach klucza.
 • 1 centralny rząd kołków z dodatkowymi 3 kołkami ścieżkowymi sprawdza wewnętrzne ukryte rowki na wąskich bokach klucza.

Zalety

 • Wysokie zabezpieczenie techniczne przed dorabianiem kluczy
 • Do systemów zamknięć zorientowanych na rodzaj użytkownika
 • Połączenie trzech technologii blokowania
 • Najwyższy stopień ochrony klucza dzięki ukrytym elementom na kluczu. Prawne (patenty) i organizacyjne zabezpieczenie klucza (karta bezpieczeństwa)
 • Estetyczny kształt
 • Klucz symetryczny
 • Konstrukcja modułowa
 • Krótka długość montażowa (27 mm / 27 mm) w celu uniknięcia wystawania wkładki
 • Najwyższa odporność na ściernie dzięki odpornym materiałom
 • Każda wkładka jest unikatowa

Wkładki EVVA - profil 3KS plus

Technologia 3KSplus (system 3 krzywych) wyróżnia się przez wyjątkowy opatentowany sposób działania bezsprężynowego. Inaczej niż w przypadku zwykłych systemów zamknięć elementy blokujące we wkładce 3KSplus są poruszane przez wyfrezowanie krzywe na kluczu a nie dociskane z pokonaniem oporu sprężyny. Bezsprężynowa zasada działania kołków blokujących gwarantuje maksymalną odporność na ścieranie i ochronę przed kopiowaniem.

Zalety:

 • Najwyższy poziom zabezpieczenia technicznego przed dorabianiem kluczy
 • Do rozbudowanych systemów zamknięć
 • Dzięki niezliczonej liczbie kombinacji możliwe jest tworzenie niezwykle skomplikowanych systemów zamknięć. Możliwe jest korzystanie z niezwykle skomplikowanych systemów zamknięć z wzajemnie przecinającymi się hierarchiami.
 • Klucze symetryczne
 • Bezsprężynowa zasada działania kołków blokujących (ochrona przed użyciem wytrychu i wysoka odporność na ścieranie)
 • Konstrukcja modułowa
 • Najwyższy poziom zabezpieczeń technicznych (ochrona przed kopiowaniem), organizacyjnych (karta bezpieczeństwa) i prawnych (patenty)
 • Płaskie krzywki sterujące gwarantują najwyższy poziom odporności na ścieranie i niezawodność.
 • Każdy system zamknięć jest wyjątkowy.
 • Wersje z wkładkami okrągłymi o średnicy od 18 mm bez ograniczenia liczby kombinacji

Wkładki EVVA - profil MCS

MCS (system kodowania magnetycznego) zapewnia potrójną ochronę

 • przez jedno kodowanie magnetyczne jak i
 • dwa kodowania mechaniczne.

We wkładce znajduje się 8 obrotowych rotorów magnetycznych, do których są przyporządkowane 4 krążki magnetyczne klucza. Przy wyjmowaniu klucza krążki przyjmują za każdym razem inną pozycję. Każdy z krążków można dwustronnie namagnetyzować niezależnie od innych krążków.

Po włożeniu do zamka klucza MCS o pasującym kodowaniu magnetycznym wszystkie rotory są ustawiane w pozycji zamykania. Następnie 2 suwaki magnetyczne są przesuwane do przodu przy użyciu krzywek sterujących, i następuje zablokowanie lub odblokowanie drzwi. Magnesy są niewrażliwe na wszystkie pola magnetyczne występujące w codziennym środowisku.

Kontrola mechaniczna odbywa się przy użyciu systemu profili (profili podłużnych) oraz przez wymuszony odczyt kołków blokujących znajdujących się na obu grzbietach klucza wyposażonych w kontrolę manipulacji.

Zalety:

 • Wszystkie zamki i klucze są unikatowe.
 • Jedno kodowanie magnetyczne i dwa kodowania mechaniczne (profil i kołki blokujące) zapewniają potrójną ochronę.
 • Klucz jest chroniony pod względem technologicznym (ochrona przed kopiowaniem), organizacyjnym (karta bezpieczeństwa) i prawnym (patenty).
 • Konstrukcja modułowa
 • Magnesy stałe z kobaltu smarowego 5 gwarantują długi okres użytkowania. Ich magnesowanie/rozmagnesowanie za pomocą tradycyjnych środków jest niemożliwe.
 • Podczas pełnego obrotu klucza następuje dwukrotna, niezależna kontrola kodu.
 • Uszczelnione elementy blokujące gwarantują odporność na ścieranie.
 • Ogromna różnorodność wariantów umożliwia stworzenie skomplikowanej hierarchii kontroli dostępu.